Hlavní cíle z.s. Magorův statek

Spolek Magorův statek byl založen 22. 7. 2012. Jeho zakladateli jsou děti Ivana Martina Jirouse – Františka Jirousová, Marta Veselá Jirousová a Daniel Degtěv.

Cílem spolku je oprava a udržování statku v Prostředním Vydří, na kterém pobýval významný český básník, bojovník proti totalitnímu režimu a jeden z vůdčích duchů českého undergroundu Ivan Martin Jirous (23. 9. 1944 – 9. 11. 2011), řečený Magor. Bývalá zemědělská usedlost patří v současné době Jirousově dceři Františce, jejímž přáním je, aby se statek využíval pro kulturní, vzdělávací a rekreační účely.

Statek poskytuje bezplatné zázemí pro umělce, studenty humanitních oborů a pro neziskové organizace; v budoucnu by zde měl být památník IMJ a prostor pro vzdělávací a kulturní aktivity. 

Na ustavující schůzi sdružení byla první předsedkyní sdružení zvolena Františka Jirousová, Ph.D., a tuto funkci zastává dosud. Místopředsedkyní je Mgr. Marta Veselá Jirousová, členem výboru Daniel Degtěv.

 

Konkrétní cíle sdružení

A. Vybudování a udržování památníku Ivana Martina Jirouse

1) Vybudování památníku I. M. Jirouse v hlavní budově statku: Založení Jirousovy knihovny (literární dílo včetně překladů) a shromáždění informačních zdrojů o českém undergroundu a boji proti totalitnímu režimu; shromáždění předmětů, které by upomínaly na Jirousův způsob života.

2) Vytvoření informační databáze o I. M. Jirousovi na základě fondu z pozůstalosti I. M. Jirouse (uloženého v knihovně Libri Prohibiti) přístupné z památníku. 

3) Oprava a udržování hlavní budovy a jejích interiérů, aby mohly být užívány návštěvníky památníku a byl zachován původní venkovský ráz usedlosti. 

4) Udržování dvora v podobě, která by upomínala na Jirousovu zálibu v divokých přírodních porostech. 

B. Vybudování materiálního zázemí pro zájemce o využití statku na nekomerčním základě 

1) Zařízení zvláštního pokoje pro hosty, kteří mají zájem o nerušenou tvorbu nebo bádání. Ubytování bude studentům a badatelům humanitních oborů, aktivním členům neziskovek a umělcům poskytováno bezplatně. 

2) Vytvoření bezplatného zázemí pro pořádání soustředění či jiných veřejně prospěšných aktivit neziskových organizací.

3) Zajištění a udržování základních energetických zdrojů nezbytných pro provoz pokoje pro hosty a zázemí pro neziskové organizace.

C. Poskytování zázemí pro kulturní a vzdělávací akce a aktivity v duchu Jirousova odkazu

1) Poskytování zázemí pro vzpomínkové akce.

2) Poskytování zázemí pro ostatní kulturní akce, zejména vzdělávací, týkající se např. historie totalitních režimů, dále hudební, literární, výtvarné apod.

 

Spolek je neziskovou organizací registrovanou u ministerstva vnitra pod IČO: 22606271.