Ubytování

Od 1. září 2014 je otevřen pokoj pro hosty. Pokoj by měl sloužit k bezplatnému ubytování členů sdružení v délce od jednoho dne do dvou týdnů, případně i déle. (Platit se bude pouze elektrika, případně dobrovolný příspěvek, ale obecně by mělo být ubytování pro členy oficiálně stále bezplatné). Podmínkou pro využívání pokoje je členství ve sdružení minimálně 3 roky. Právo na využití pokoje mají také nejbližší příbuzní člena – manžel, manželka, děti, případně další osoby, za které se člen zaručí. 

Další osoby, které mají nárok na bezplatné ubytování, jsou studenti, badatelé a umělci, kteří hledají klidné místo pro svoji práci. V těchto případech bude žádost o ubytování posuzována  individuálně. Obecně se ale nejedná o nějakou speciální laskavost z naší strany, jde nám také o zajištění přítomnosti nějakého odpovědného člověka na statku, hlavně teď v zimě. Je mnohem lepší když se tam bude v zimě topit (topení je velmi jednoduché a účinné, netřeba z toho mít obavy. A teplo z klasických kamen je nesrovnatelně příjemnější než teplo z ústředního topení). 

Vybavení pokoje

V pokoji jsou 2 postele, psací stůl, kamna na uhlí, prostorná skříň, 2 menší police a široký okenní parapet, na kterém se dá vařit. Dále je zde kabel pro připojení na internet, elektrický vařič a varná konev. Pokoj je zařízen převážně nábytkem z pozůstalosti Ivana Jirouse. V polici se nachází několik knih z Jirousova pražského bytu a postupně v ní budou shromážděny všechny jeho básnické sbírky. V pokoji budou připravena čistá prostěradla a ručníky. Vhodné je přivézt si vlastní spacák. Místnost bude vždy před nastěhováním nového obyvatele pečlivě uklizena. Koupelna s teplou vodou, sprchou a vytápěním pomocí roury od kamen, se nachází hned vedle. Časem přibude malá kuchyňka namísto dnešní komory. V dřevníku je uhlí a nařezané dřevo na topení. 

Zájemci o ubytování nechť se obrátí na Františku Jirousovou. Email: frantiska.j@centrum.cz nebo telefon 776 564 185. Domluvíme se na předání klíčů a podepsání jednoduché smlouvy. 

Přednost při ubytování

Jelikož se nejedná o klasické ubytování, netušíme, jaký bude zájem a jak to celé bude probíhat. Pokud by se ale časem stalo, že by zájemců bylo více, než může pokoj pojmout, přednost budou mít studenti, badatelé či umělci, kteří hledají klidné místo na práci (tvůrčí práce všeho druhu, psaní diplomky, článku, knihy nebo básnické sbírky, malování a kreslení, fotografování, sochařské práce apod.). 

Fungování

Fungovat by to mělo takto: Zájemce o ubytování zaplatí zálohu 1000 Kč na účet sdružení. Ta mu bude vrácena po ukončení ubytování a předání pokoje ve stavu, v jakém ho přejímal.

Důvod je tento: Ve Vydří se většinu roku pohybují jen řemeslníci, pokud se tam zrovna pracuje, občas přijíždí také Františka, ale ta je většinu času v Praze. Ve dnech, kdy by v pokoji někdo bydlel, by byl na statku samozřejmě naprostý klid. Celé by to ale mělo fungovat jaksi samočinně. Nikdo z rodiny zde trvale bydlet nechce, kromě několika týdnů o prázdninách. Františka si přeje, aby byl statek využíván lidmi, kteří mají zájem o pár dnů nerušené samoty, případně o pořádání nějaké menší soukromé akce. Musí zde být proto nějaká záruka, že ten, kdo bude v pokoji bydlet, tam nic nepoškodí a pokud náhodou ano, bude mít sdružení k dispozici alespoň minimální částku na náhradu škody. Zároveň připravíme nějakou smlouvu, aby byly naprosto jasné podmínky ubytování.

Místo je sice uzavřené, takže člověk má pocit naprosté samoty, nicméně statek je přímo na návsi a má také svého neoficiálního správce, který ve vesnici bydlí, takže statek je pořád „neviditelně“ hlídán. Tím pádem lze místo považovat za bezpečné a chráněné před všemi, kdo by snad přijížděli s nekalým úmyslem. 

Samotná vesnička Prostřední Vydří, ve které se statek nachází, je zajímavá hlavně tím, že ačkoli zde není jediný obchod, hospoda či jakákoli veřejná budova, občané jsou přátelští, mladí lidé zůstávají ve vesnici a staví zde nové domy, a na návsi je možno občas pozorovat čilý ruch.
V Kostelním Vydří, vzdáleném od statku jen 2 km, se nachází karmelitánský klášter, ve stejné vesnici je také hrob Ivana Martina Jirouse. Statek je obklopen půvabnou zemědělskou krajinou Vysočiny, jeho nejbližší okolí nabízí možnost koupání, v hojné míře sbírání hub a borůvek, nebo návštěvu židovského hřbitova uprostřed lesů.
6 km od statku je město Dačice, město Slavonice je vzdáleno 17 km. Google maps

.